Aktualności

Z żałobnej karty


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 01.02.2021 roku zmarła w wieku 73 lat prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitna filozofka, historyk filozofii współczesnej, tłumacz i wykładowca. Przez kilkanaście lat redagowała roczniki „Reports on Philosophy”, przełożyła i skomentowała m.in. rozprawy z filozofii hermeneutycznej Wilhelma Diltheya i Helmutha Plessnera oraz antropologii filozoficznej. Wydała eseje Golo Manna pt. Ludzie myśli, ludzie władzy, historia (Kraków 1997). Pani Profesor była wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Karla Jaspera.
SHP