Aktualności

Z żałobnej karty


Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 17 stycznia 2021 w wieku 85 lat zmarł wybitny polski archeolog Wiktor Andrzej Daszewski, profesor archeologii klasycznej i długoletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Trewirze.
Przez wiele lat, jako następca prof. Kazimierza Michałowskiego kierował Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz był konsultantem programów UNESCO w Kartaginie i Tunisie. Był również przez kilka lat wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, z tej funkcji został zdymisjonowany w okresie stanu wojennego.
Prof. Daszewski był specjalistą w zakresie ikonografii rzeźby i mozaik starożytnych i szczególnie aktywnie zajmował się wykopaliskami na Cyprze w Nea Paphos, a także w Egipcie (Marina el-Alamein) oraz w Syrii.
Do licznych jego odkryć na Cyprze należą m.in. późnoantyczne domy wyposażone w rzeźby marmurowe i posadzki mozaikowe o tematyce mitologicznej – słynne już dziś na cały świat pod nazwą Willa Tezeusza oraz Dom Aiona.
W uznaniu osiągnięć miasto Paphos na Cyprze obdarzyło go godnością honorowego obywatela.
SHP