Aktualności

Z żałobnej karty


Z ogromnym żalem informujemy, że 22 października 2020 r. zmarł w Toruniu wieku 69 lat prof. dr hab. Andrzej Skowroński, profesor nauk matematycznych związany przez całe swoje życie zawodowe z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Prof. Andrzej Skowroński był uznanym na świecie algebraikiem i autorem lub współautorem 235 publikacji naukowych, 5 książek oraz osiągnął najwyższy wśród polskich matematyków indeks cytowań Hirscha, równy 32. Wśród licznych wyróżnień wymienić należy iż był laureatem programu "Mistrz" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wypromował 14 doktorów nauk matematycznych. W roku 2010 wybrany został członkiem korespondentem, a w roku 2019 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.
SHP