Aktualności

Z żałobnej karty


Z ogromnym żalem informujemy, że 4 sierpnia 2020r. zmarł w Warszawie wieku 89 lat prof. Jan Jerzy Strelau wybitny polski psycholog  i pionier badań nad temperamentem. Prof. Strelau związany był z Uniwersytetem Warszawskim oraz Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej. Wśród licznych jego godności wymienić należy m.in: członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes i członek Prezydium PAN, Prorektor Uniwersytetu SWPS, pierwszy przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości.
Prof. Strelau był laureatem Humboldtpreis (pobyt w 1991 r. w uniwersytecie Bielefeld u Prof. Aloisa Angleitnera). W roku 1992, wspólnie z prof. Angeleitnerem otrzymał nagrodę Max-Planck-Forschungspreis. W roku 2000 otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla).
Zmarły był członkiem Societas Humboldtiana Polonorum od roku 1998. Tracimy w nim wybitnego uczonego, Kolegę oraz dobrego, pogodnego Człowieka.
Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd Główny SHP
SHP