Aktualności

Z żałobnej karty


Dnia 3 maja 2020 r. odszedł od nas nasz Kolega humboldtczyk prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek. Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Całe swoje życie zawodowe związany był z Politechnika Wrocławską, Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Techniczno Inżynieryjnym z siedzibą w Wałbrzychu, w którego utworzeniu aktywnie uczestniczył.
Profesor Dionizy Dudek był twórcą polskiej szkoły maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego w obszarze ich badań doświadczalnych, diagnostyki i inżynierii degradacji. Jego główne prace dotyczyły identyfikacji obciążeń i odkształceń statycznych i dynamicznych ustrojów nośnych maszyn w warunkach eksploatacji. Współpracował przez ponad 40 lat z wszystkimi polskimi kopalniami górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Wypromował 10 doktorów.
SHP