Aktualności

Z żałobnej karty


Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 9 grudnia 2022 w wieku 73 lat odszedł od nas kolega Tomasz Gryglewicz, profesor zwyczajny w zakresie historii, wieloletni dyrektor Instytutu Historii Sztuki oraz kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Profesor Gryglewicz był teoretykiem i krytykiem sztuki oraz wybitnym znawcą sztuki pierwszej połowy XX. wieku. W swoim dorobku posiadał szereg opracowań naukowych dotyczących sztuki nowoczesnej w tym również designu, a także tekstów w katalogach wystaw. Sam będąc twórcą (i mając za sobą ukończenie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych) budował mosty pomiędzy działaniami artystycznymi, projektowymi a teorią sztuki.
SHP