Aktualności

Z żałobnej karty 28-02-2024


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 28 lutego 2024 r. nieoczekiwanie zmarła nasza Koleżanka dr hab. inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, profesor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Prof. Jasiurkowska-Delaporte ukończyła studia na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej (obecnie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2004 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra fizyki. Promotorem tej pracy był humboldtczyk i b. przewodniczący Oddziału Krakowsko-Katowickiego prof. Czesław Kapusta. Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2010. Jej praca doktorska wyróżniona została II nagrodą Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego. W tymże roku otrzymała również Nagrodę Naukową im. Henryka Niewodniczańskiego za cykl publikacji dotyczących dynamiki molekuł podczas przejścia w stan szklisty.
W latach 2010-2012 odbyła na Uniwersytecie w Lipsku staż podoktorski w ramach stypendium Fundacji Humboldta pracując tam pod kierownictwem wybitnego naukowca Prof. Friedricha Kremera.
Po powrocie do polski współpracowała z Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 2016 była pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie gdzie utworzyła i do swej śmierci kierowała Pracownią Spektroskopii Dielektycznej. Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskała w 2022 roku. 
Jej dorobek naukowy jest imponujący i obejmuje m.in. 55 publikacji (h=17) oraz szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą (Belgia, Portugalia, Japonia). Chętnie też włączała się w popularyzację fizyki dla dzieci i młodzieży.
Członkiem SHP została w roku 2019.
Jej odejście to duża strata dla polskiej fizyki, a przede wszystkim dla Koleżanek i Kolegów humboldtczyków.
Rodzinie i Bliskim naszej Koleżanki składamy wyrazy szczerego współczucia.
Zarząd Oddziału Krakowsko-Katowickiego SHP

SHP