Aktualności

Z żałobnej karty


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2022 r. odszedł od nas w wieku 77 lat nasz Kolega Stefan Jan Kowalski, profesor zwyczajny na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Wśród licznych funkcji, które pełnił w swoim pracowitym życiu była m.in. godność prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze w latach 1993-1996 (dziś na bazie tej uczelni działa Uniwersytet Zielonogórski). Prof. Kowalski był także twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu Inżynierii Procesowej Politechniki Poznańskiej. Tematyka jego badań była bardzo obszerna i obejmowała m.in. inżynierię chemiczną oraz mechanikę stosowaną w zakresie modelowania i numerycznych rozwiązań zagadnień związanych z procesami równoczesnego transportu ciepła i masy w kapilarno-porowatych ośrodkach. Do największych Jego osiągnięć można zaliczyć opracowanie teorii suszenia w ujęciu termomechanicznym, metody emisji akustycznej w monitorowaniu procesów suszenia, metod suszenia hybrydowego oraz metod suszenia materiałów biologicznych. Był on również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.
SHP