Aktualności

Z żałobnej karty


Ze smutkiem informujemy, że dnia 12.07.2021 r. odszedł od nas w wieku 65 lat, po ciężkiej chorobie Kolega prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Borodziej wybitny historyk specjalizujący się we współczesnej historii Polski, Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
Prof. Borodziej związany był od czasów studenckich z Uniwersytetem Warszawskim i w latach 1999-2002 pełnił tam funkcję prorektora. Wykładał także jako Gastprofessor na Uniwersytecie Filipa w Marburgu oraz na Uniwersytecie im. Schillera w Jenie.
Prof. Borodziej był polskim współprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie; obecnie przewodniczył Radzie Naukowej powstającego Domu Europejskiej Historii w Brukseli, a także pełnił funkcję współdyrektora Imre Kertész Kolleg w Jenie. Był On również redaktorem naczelnym serii "Polskie Dokumenty Dyplomatyczne", wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
SHP