Aktualności

Z żałobnej karty


Ze smutkiem informujemy, że dnia 28.03.2021 r. odszedł od nas w wieku 92 lat kolega prof. dr hab. Lucjan Meissner uznany specjalista w zakresie dziennikarstwa oraz najnowszej historii Niemiec i Austrii ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko–niemieckich. Był pracownikiem wielu polskich uczelni m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Katedry Badań Niemcoznawczych w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W latach 1997 – 1998 był doradcą Ministra Edukacji Narodowej do spraw Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych (język niemiecki).
SHP