Aktualności

Zapraszamy do Bazy Ekspertów


Apel
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - humboldtczycy,
Celem realizacji jednego z punktów mojego programu wyborczego przedstawionego na Walnym Zebraniu w Szczecinie w dniu 14 września 2019 r., zwracam się z apelem o przystępowanie do Bazy Ekspertów tworzonej przez Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum.
Powstanie ww. Bazy umożliwi Zarządowi jej aktywną promocję we wszelkich organizacjach, w których eksperci z różnych dziedzin są potrzebni lub poszukiwani. Będzie to zarazem promocja naszego Stowarzyszenia, jako grupy naukowców o często unikalnej wiedzy - a rzadko dostrzeganej. 
SHP