Aktualności

Zapraszamy na konferencję pt. Teatr antyczny w okresie komunizmu


W dniach 15-17 stycznia, 2015 r., w Białej Willi przy ul. Dobrej 72 w Warszawie, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Uniwersytetem w Lublanie organizuje w Warszawie konferencję pt. Teatr antyczny w okresie komunizmu [Classics & Communism in Theatre]. Patronat nad wydarzeniem objęła również Fundacja im. Alexandra von Humboldta.
Celem jest pobudzenie badań nad recepcją antyku, w tym roku zwłaszcza nad recepcją teatru starożytnego, w okresie dominacji ideologii komunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, dla porównania wzorców tej recepcji w odmiennych kontekstach regionalnych i kulturowych.
SHP