Aktualności

Zapraszamy na konferencję „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa”


Societas Humboldtiana Polonorum serdecznie zapraszana na organizowaną w dniach 9 – 10 kwietnia 2015 r. – przy współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetem Adama Mickeiwcza w Poznaniu– międzynarodową konferencję naukową: „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa“.
Celem konferencji jest ocena i analiza polsko-niemieckiej współpracy naukowej, wymiana doświadczeń, identyfikacja kluczowych problemów i zagrożeń, zdefiniowanie nowych wyzwań oraz celów w wymiarze zarówno międzypaństwowym jak i regionalnym. Spotkanie ma pomóc w opracowaniu spójnej polityki naukowej między Polską a Niemcami, w szczególności przyczynić się do wypracowania skutecznych rozwiązań, poprawić efektywność dotychczasowych działań oraz wskazać nowe możliwości współpracy. Debata będzie prowadzona w ramach czterech paneli tematycznych: (1) Partnerstwo Odry w zakresie nauki i badań, (2) Wspieranie polsko-niemieckiej współpracy naukowej – nowe wyzwania, (3) Polsko-niemiecka współpraca uniwersytecka – na rozdrożu misji i codzienności?, (4) Transgraniczna polityka edukacyjna w służbie społeczeństwa.
SHP