Aktualności

Zmarł doc. dr hab. Jerzy Galica


Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że 19 września 2016 roku odszedł nasz oddany Kolega i Przyjaciel, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu – doc. dr hab. Jerzy Galica.
Jerzy Galica był jednym z pierwszych członków poznańskiego oddziału SHP, aktywnie wspierającym działalność Stowarzyszenia, ostatnio jako jeden z organizatorów IX. Międzynarodowego Kongresu SHP w Poznaniu w roku 2013.
W imieniu Zarządu Głównego SHP oraz społeczności byłych stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta składamy szczere wyrazy ubolewania i współczucia Żonie Annie, Rodzinie oraz Koleżankom i Kolegom z poznańskiego oddziału SHP. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 24 września 2016 roku, o godz. 12.00 na cmentarzu w Skórzewie.
SHP