Aktualności

Zmarł Profesor dr hab. Witold Kosiński


W dniu 14 marca odszedł od nas zasłużony członek Societas Humboldtiana Polonorum, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Skarbnik Oddziału Warszawskiego Profesor dr hab. Witold Kosiński.
Profesor Kosiński urodził się w Krakowie w 1946 r. Uczęszczał do liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Maturę zdał w roku 1964 i w tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 r. uzyskał tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1972-2001 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W 1972r . uzyskał w tym instytucie stopień doktora, a w 1984 r. — stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki. Tytuł profesora został mu nadany w roku 1993.
W IPPT PAN Profesor Kosiński był Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Optyczno-Komputerowych Metod Mechaniki, Członkiem Rady Naukowej i Przewodniczącym Komisji Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich z dziedziny informatyki.
SHP