Aktualności

Zmarł Profesor Józef Darski


Drodzy Koledzy, chielibyśmy podzielić się z Wami smutną wiadomością - w piątek, 18 marca, zmarł nasz Kolega, Humboldtczyk, Profesor Józef Darski, wieloletni członek poznańskiego Oddziału SHP.
Profesor Darski był emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez dwie kadencje (w latach 2002-2008) Dziekanem i trzy kadencje Prodziekanem Wydziału Neofilologii. Zapamiętamy go jako twórca i kierownik Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego, którą piastował aż do przejścia na emeryturę, autora oryginalnej gramatyki języka niemieckiego, autorskiego modelu analizy, ceniony uczony i szanowany nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń germanistów.
W imieniu Zarządu Głównego SHP oraz społeczności byłych stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta składamy szczere wyrazy ubolewania i współczucia Rodzinie oraz Koleżankom i Kolegom z poznańskiego oddziału SHP. 
SHP