Aktualności

Zmarł Profesor Piotr Małoszewski


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Profesora Piotra Małoszewskiego, światowej sławy naukowca z zakresu hydrogeologii i hydrologii znacznikowej.
Prof. Piotr Małoszewski studiował techniczną fizykę w Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia ukończył w 1973 r. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w 1978 roku. W latach 1984-1986 jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta przebywał w Institute of Geography, Technical University Brunswick i GSF-Institute of Radiohydrometry, Munich-Neuherberg. Habilitował się w 1993 roku na Uniwersytecie we Fryburgu. W roku 2000 otrzymał tytuł profesora nauk o Ziemi. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z hydrogeologią, hydrologią znacznikową i geologią. W latach 1988–2015 był ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Prowadził wykłady na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na uniwersytetach w Niemczech i Szwajcarii. W latach 2003–2015 sprawował opiekę nad stypendystami IAEA w Monachium.
SHP