Aktualności

Zmarł Profesor Stefan Radzikowski


Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że 30 grudnia 2016 roku odszedł nasz oddany Kolega i Przyjaciel, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim – Profesor dr hab. Stefan Radzikowski.
Stefan Radzikowski był jednym z pierwszych członków warszawskiego oddziału SHP, aktywnie wspierającym działalność Stowarzyszenia. W latach 2004 - 2010 pełnił odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek, 9 stycznia 2017 roku, o godz. 10.30 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (kościół murowany) na cmentarzu na Bródnie.
W imieniu Zarządu Głównego SHP oraz społeczności byłych stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta składamy szczere wyrazy ubolewania i współczucia Żonie Małgorzacie, Rodzinie oraz Koleżankom i Kolegom z warszawskiego oddziału SHP.
SHP