Godności honorowe

Aby uhonorować szczególne zasługi na rzecz Societas Humboldtiana Polonorum, wspieranie i propagowanie celów oraz aktywności, Towarzystwa ustanowione zostały następujące wyróżnienia honorowe:

1. Członkostwo honorowe SHP nadawane uchwałą Walnego Zebrania Członków

 

Zgodnie z § 11 pkt. 3 Statutu SHP, członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Zgodnie z §12 pkt. 3 Statutu, członkowie honorowi są przyjmowani do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego lub grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi Stowarzyszenia niebędący członkami zwyczajnymi są przypisywani do Oddziału Poznańskiego. Zgodnie z §15 pkt. 1 Statutu, członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Może uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Wyróżnienie "członkostwo honorowe" nadane zostało po raz pierwszy uchwałą Walnego Zebrania Członków SHP w Poznaniu w dniu 6 lipca 2013 roku.

L.p. Imię i nazwisko wyróżnionego Funkcja Miejsce wręczenia dyplomu
 1  Heinrich Pfeiffer  b. Sekretarz Generalny AvH (Bonn)  2013, Poznań
 2  Gisela Janetzke  b. Zastępczyni Sekretarza Generalnego AvH (Bonn)  2013, Poznań
 3  Dietrich Papenfuss  b. Z-ca Sekretarza Generalnego AvH (Bonn)  2013, Poznań
 4  Konrad Buschbeck  b. Kierownik Wydziału Nauki i Badań Ambasady RFN w Warszawie  2013, Poznań
 5  Ewa Grząślewicz  wolontariuszka aktywna w SHP  2013, Poznań
 6  Gordana Jovanovic  b. Prezydent Klubu Humboldtczyków Serbii  2013, Poznań
 7  Anatoli Sidorenko  Prezydent Klubu Humboldtczyków Mołdawii  2013, Poznań

 

2. Medal „Za zasługi dla SHP" nadawany uchwałą Zarządu Głównego Societas

 

Zgodnie z §19 pkt. 2 Statutu SHP, uchwałą Zarządu Głównego podejmowaną z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja mogą zostać wyróżnione Medalem Societas Humboldtiana Polonorum.

L.p. Imię i nazwisko wyróżnionego Funkcja Wręczenie medalu
 1  Heinrich Pfeiffer  b. Sekretarz Generalny AvH  1998, Gdańsk
 2  Dr. Reimar Lüst  Prezydent AvH  1998, Gdańsk
 3  Manfred Osten  Sekretarz Generalny AvH  1998, Gdańsk
 4  Dietrich Papenfuss  Z-ca Sekretarza Generalnego AvH  1998, Gdańsk
 5  Tomasz Posadzki  Prezydent Miasta Gdańsk  1998, Gdańsk
 6  Aleksander Kołodziejczyk  Rektor Politechniki Gdańskiej  1998, Gdańsk
 7  Wilibald Winkler  Wiceminister Edukacji Narodowej  1998, Gdańsk
 8  Józef Lepiech  Ministerstwo Edukacji Narodowej  1998, Gdańsk
 9  Johannes Bauch  Ambasador RFN  1998, Gdańsk
 10  Waldemar Pfeiffer  b. Prezes ZG SHP  1998, Gdańsk
 11  Andrzej Szwarc  b. Sekretarz ZG SHP  1998, Gdańsk
 12  Wojciech Cichy  b. Skarbnik ZG SHP  1998, Gdańsk
 13  Romuald Gelles  Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego  2001, Wrocław
 14  Andrzej Mulak  Rektor Politechniki Wrocławskiej  2001, Wrocław
 15  Konrad Buschbeck  Radca Ambasady RFN w Warszawie  2001, Wrocław
 16  Peter Ohr  Konsul Generalny RFN we Wrocławiu  2001, Wrocław
 17  Gisela Janetzke  AvH Bonn  2004, Kraków
 18  Andrzej Jamiołkowski  b. Prezes ZG SHP  2004, Kraków
 19  Bogdan Kosmowski  SHP Gdańsk  2004, Kraków
 20  Jan Pellar  SHP Wrocław  2004, Kraków
 21  Reinhard Schweppe  Ambasador RFN w Warszawie  2007, Warszawa
 22  Ryszard Grząślewicz  SHP Wrocław (pośmiertnie)  2007, Warszawa
 23  Bogusław Janiszewski  SHP Poznań (pośmiertnie)  2007, Warszawa
 24  Stefan J. Kowalski  SHP Poznań  2007, Warszawa
 25  Tadeusz Trziszka  b. Prezes ZG SHP  2007, Warszawa
 26  Witold Małachowski  SHP Warszawa  2007, Warszawa
 27  Tomasz Borecki  Rektor SGGW  2008 Toruń
 28  Michał Zaleski  Prezydent m. Torunia  2009, Lublin
 29  Sven Baszio  AvH, Bonn  2010, Toruń
 30  Edeltrauda Helios-Rybicka  b. Prezes SHP  2010, Toruń
 31  Andrzej Suski  biskup, ordynariusz diecezji toruńskiej  2010, Toruń
 32  Rüdiger Freiherr von Fritsch  Ambasador RFN w Warszawie  2013, Poznań
 33  Danuta Bauman  b. Wiceprezes SHP (pośmiertnie)  2013, Poznań
 34  Anatolij Sidorenko  Prezydent Klubu Humboldtczyków Mołdawii  2013, Poznań
 35  Marian Jaskuła  Sekretarz Generalny SHP  2013, Poznań
 36  Bogusław Buszewski                   b. Prezes SHP  2016, Łódź
 37  Witold Kosiński  b. Przewodniczący GKR SHP (pośmiertnie)  2016, Łódź
 38  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  Warszawa  2016, Łódź

 

3. Statuetka „Laur SHP" nadawana decyzją Prezydium Zarządu Głównego SHP

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Wręczenie
 1  Waldemar Pfeiffer  b. Prezes ZG SHP  2009, Lublin
 2  Heinrich Pfeiffer  b. Sekretarz Generalny AvH  2009, Lublin
 3  Fundacja Alexander von Humboldt-Stiftung  AvH  2009, Lublin
 4  Andrzej Szwarc  b. Sekretarz ZG SHP  2010, Toruń
 5  Wojciech Cichy  b. Skarbnik ZG SHP  2010, Toruń
 6  Andrzej Radzimiński  JM Rektor UMK  2010, Toruń
 7  Piotr Całbecki  marszałek województwa kujawsko-pomorskiego  2010, Toruń
 8  Piotr Ostręga  Firma Perlan Technologies  2010, Toruń
 9  Grzegorz Strączyński  Firma LECO  2010, Toruń
 10  Wojciech Ziętara  SHP Warszawa  2010, Toruń
 11  Aleksander Strasburger  Wiceprezes SHP  2010, Toruń
 12  Adam Borkowski  SHP Warszawa  2010, Toruń
 13  Danuta Bauman  Wiceprezes SHP  2011, Wrocław
 14  Krystyna Niedzielska  Firma POLYGEN  2011, Wrocław
 15  Andrzej Kłonkowski  SHP Gdańsk  2011, Wrocław
 16  Antonius Kettrup  Uniwersytet w Monachium  2011, Gdańsk
 17  Anton Amman  Uniwersytet w Innsbrucku  2011, Gdańsk
 18  Anna i Jerzy Galicowie  SHP Wrocław  2011, Gdańsk
 19  Michael Giersig  FU Berlin  2011, Gdańsk
 20  Anatoli Sidorenko  Prezydent Klubu Humboldczyków w Mołdawii  2011, Kiszyniów
 21  Iwona Tuszyńska  Wydział ds Nauki i Badań Naukowych Ambasady RFN w Warszawie  2013, Poznań
 22  Hans Golombek  DAAD Bonn  2013, Poznań
 23  Halina Gabryś  Przewodnicząca Oddziału Krakowsko-Katowickiego SHP  2013, Poznań
 24  Tadeusz Krzemiński  Skarbnik SHP 2004-2013  2013, Poznań
 25  Halina Podbielska  SHP Wrocław  2013, Poznań
 26  Tomasz Sterzyński  b. Prezes Oddziału Poznańskiego SHP  2013, Poznań
 27  Tadeusz Trziszka  b. Prezes SHP  2013, Poznań
 28  Zbigniew Zagórski  b. Przewodniczący Oddziału Lubelskiego SHP  2013, Poznań
 29  Alfred Zmitrowicz  b. członek ZG SHP 2007-2013  2013, Poznań
 30  Mechtil Wagner  Kierownik Działu Nauki Ambasady RFN w Warszawie  2016, Łódź
 31  Peter Hiller  Kierownik Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie  2016, Łódź
 32  Michael Gross            Konsul Generalny RFN w Krakowie  2017, Kraków