O nas

Societas Humboldtiana Polonorum – Towarzystwo Naukowe jest powstałym w 1989 r. Stowarzyszeniem Polskich Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Głównym celem Societas jest działanie na rzecz rozwoju nauki i kształcenia kadr naukowych w kraju i za granicą we współdziałaniu z pokrewnymi towarzystwami i organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Wśród ponad 29.000 laureatów stypendiów i nagród badawczych Fundacji Alexandra von Humboldta z ponad 140 krajów jest ponad 1300 Polek i Polaków. Stypendyści polscy są największą grupą narodowościową Europy.

Pierwszą polską stypendystką AvH po II wojnie światowej była Pani Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska (stypendium uzyskała w roku 1959).

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub osoba polskiego pochodzenia, a także były obywatel polski oraz cudzoziemiec posiadający w Polsce stałe miejsce zamieszkania, będący w przeszłości albo aktualnie stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, akceptujący cele Stowarzyszenia i pragnący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji. Członkostwo nabywa się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej prezentacji historii SHP przygotowanej przez Prof. Andrzeja Więckowskiego. Jest ona dostępna w formacie prezentacji PowerPoint do pobrania poniżej: