Patronat

Warunki udzielania przez SHP patronatu

  1. Societas Humboldtiana Polonorum może na wniosek organizatorów objąć patronatem konferencję naukową w dowolnej dziedzinie nauki.
  2. Wyłączone z patronatu SHP są imprezy o charakterze politycznym, religijnym, propagandowym, rozrywkowym oraz handlowo-komercyjnym.
  3. Decyzję o objęciu patronatem podejmuje Prezydium Zarządu Głównego SHP.