Cele i zadania

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta w jej dzisiejszym kształcie wspiera przede wszystkim współpracę między niemieckimi oraz zagranicznymi naukowcami. Obecnie oferowanych jest ponad trzydzieści rodzajów programów stypendialnych. Stypendia te kierowane są zarówno do początkujących badaczy, jak i do osób, które mają na swoim koncie osiągnięcia naukowe. Fundacja im. Aleksandra von Humboldta kładzie szczególny nacisk na rozwój kobiet i umożliwia im połączenie kariery naukowej z życiem rodzinnym. Fundacja przyznaje rocznie ponad 600 stypendiów badawczych w zależności od programu stypendialnego na okres od 6 do 24 miesięcy.

Stypendia

Oferta programów stypendialnych Fundacji im. Aleksandra von Humboldta jest szeroka i otwarta dla wielu dziedzin nauki. Procedura ubiegania się o stypendium opisana jest na stronie internetowej Fundacji po wybraniu nazwy konkretnego programu stypendialnego. Informacje znajdujące się na stronie Fundacji dostępne są w języku angielskim lub niemieckim. Na stronie internetowej Fundacji znajdują się również wymagane formularze. Składanie wniosku stypendialnego nie jest ograniczone terminem. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium dwa – trzy razy w roku. Otrzymanie stypendium to wyjątkowa szansa dla rozwoju pasji naukowych w gronie najlepszych badaczy na świecie.

Wśród programów stypendialnych na szczególną uwagę zasługują między innymi:
Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler
Humboldt-Forschungsstipendium für Postdoktoranden

Nagrody

Oprócz stypendiów przyznawane są również nagrody. Wśród nich warto zwrócić szczególną uwagę na:

Anneliese Maier-Forschungspreis,
Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis,
Fraunhofer-Bessel-Forschungspreis,
Sofja Kovalevskaja-Preis,
Humboldt-Forschungspreis,
Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis.

Pełna lista programów stypendialnych oraz nagród znajduje się na stronie internetowej Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.