SOCIETAS HUMBOLDTIANA POLONORUM

Stowarzyszenie Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta

Aktualności

12th Congress of Societas Humboldtiana Polonorum (2023) - Programm & Abstracts

12th Congress of Societas Humboldtiana Polonorum (2023) - Programm & Abstracts

czytaj dalej

Nowy skład Zarządu Głównego SHP

Nowy skład Zarządu Głównego SHP

czytaj dalej

Sprawozdanie ustępujących Władz SHP kadencji 2019-2023

Sprawozdanie ustępujących Władz SHP kadencji 2019-2023

czytaj dalej

SHP

SHP

Societas Humboldtiana Polonorum –stowarzyszenie polskich stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta skupia niemal 600 naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

SHP

Alexander von Humboldt

Aleksander von Humboldt (1769-1859) zapisał się w historii jako najwybitniejszy podróżnik, geograf i przyrodnik nowożytnego świata.

SHP

Fundacja Humboldta

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta wspiera współpracę między niemieckimi oraz zagranicznymi naukowcami, oferując programy stypendialne dla naukowców niezależnie od dyscypliny i narodowości.