SOCIETAS HUMBOLDTIANA POLONORUM

Stowarzyszenie Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta

Aktualności

Obrady Zarządu Głównego SHP

Obrady Zarządu Głównego SHP

czytaj dalej

Spotkanie z federalną ministrą Niemiec

Spotkanie z federalną ministrą Niemiec

czytaj dalej

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla dr hab. Aldony Sopaty

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla dr hab. Aldony Sopaty

czytaj dalej

SHP

SHP

Societas Humboldtiana Polonorum –stowarzyszenie polskich stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta skupia niemal 600 naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

SHP

Alexander von Humboldt

Aleksander von Humboldt (1769-1859) zapisał się w historii jako najwybitniejszy podróżnik, geograf i przyrodnik nowożytnego świata.

SHP

Fundacja Humboldta

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta wspiera współpracę między niemieckimi oraz zagranicznymi naukowcami, oferując programy stypendialne dla naukowców niezależnie od dyscypliny i narodowości.