Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

Ch Zens9 kwietnia 2015 r. Kanclerz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Christian Zens został odznaczony laurem Societas Humboldtiana Polonorum. Uroczysta ceremonia wręczenia lauru odbyła się podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

„Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa’’ organizowanej przez Societas Humboldtiana Polonorum przy współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. Odznaczenie wręczył i laudację wygłosił Profesor Tomasz Sterzyński - Prezes Societas Humboldtiana Polonorum. Do gratulacji i słów uznania przyłączył się również Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina – Profesor Alexander Wöll.

Christian Zens pełni od 2007 roku funkcję Kanclerza Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Laureat angażuje się we współpracę polsko-niemiecką na różnych szczeblach działalności naukowej, administracyjnej, samorządowej, regionalnej oraz międzynarodowej. Christian Zens bierze od lat aktywny udział w pracach Komisji Stałej do spraw Collegium Polonicum - wspólnej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uczestniczył on też w nawiązywaniu kontaktów z wieloma innymi polskimi ośrodkami naukowymi, angażując się ostatnio między innymi we współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzięki jego poparciu zostało podpisane porozumienie między Societas Humboldtiana Polonorum a Europejskim Uniwersytetem Viadrina, w ramach którego Strony ustaliły ramy współpracy w zakresie badań i dydaktyki oraz kierunki jej rozbudowy i pogłębienia w przyszłości. W rezultacie Europejski Uniwersytet Viadrina wspiera finansowo, osobowo oraz administracyjnie działalność Sekretariatu Societas. Od wielu lat Pan Christian Zens angażuje się ponadto w rozwój kultury podkreślając jej ogromne znaczenie w aspekcie współpracy transgranicznej.

Panu Christianowi Zensowi bardzo serdecznie gratulujemy!

 

Joomla Templates by Joomla51.com