Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

shp logo 200pxMiło nam poinformować, że trzech członków Societas Humboldtiana Polonorum otrzymało tytuł naukowy profesora. Humboldtczycy: Grzegorz Goździewicz, Jacek Kaczmar oraz Krzysztof Wojtyczek odebrali akty nominacyjne podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 23 kwietnia 2015 roku.

Korzystając z tej okoliczności przybliżamy sylwetki naszych Kolegów, a jednocześnie przekazujemy im wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów!

Grzegorz Goździewicz jest Kierownikiem Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta odbył staż naukowyw Instytucie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Bonn, gdzie badał system niemieckiego i europejskiego prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Uczestniczył w pracach Komisji Reformy Prawa Pracy, a w latach 2002-2006 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, która opracowała projekty kodeksu pracy. Był członkiem Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Kierował też Katedrą Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Krzysztof Wojtyczek związany jest z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2009 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana do spraw Szkoły Prawa Francuskiego. Jest członkiem Europejskiej Rady Naukowej oraz Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, a od 2012 roku jest sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ramach stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta na Uniwersytecie w Getyndze zajmował się prawno-konstytucyjnymi aspektami przekazywania kompetencji państwowych organizacjom międzynarodowym.

Jacek Kaczmar jest kierownikiem Laboratorium Tworzyw Sztucznych na Politechnice Wrocławskiej. Za swoją pracę zatytułowaną ,,Spiekane materiały kompozytowe uzyskiwane w procesie mechanicznego wytwarzania stopów i wyciskania’’ uzyskał stopień doktora habilitowanego. Należy do Society of Plastics Engineers w Brukseli, a za zasługi w pracy dydaktycznej i działalności naukowej otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.W ramach stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Clausthal. Jego zakres zainteresowań zawodowych obejmuje m.in. inżynierię materiałową, materiały kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ekonomikę wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych oraz recykling tworzyw sztucznych.

Joomla Templates by Joomla51.com