Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

Roth11 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyła się kolejna część cyklu Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe, na którym przedstawiono najnowsze ustalenia nauki dotyczące ludzkiego mózgu. Profesor Gerhard Roth z Uniwersytetu w Bremie wygłosił referat „How unique are human brain and mind”. 

Wystąpienie ukierunkowane było przede wszystkim na zwalczanie mitów, które pokutują w tej dziedzinie nauki. Należą do nich m.in. przekonania, iż inteligencja zależy od masy mózgu, czy od liczby fałd na korze mózgowej. Badania nie wykazały też istotnych różnic fizjologicznych pomiędzy mózgiem człowieka, a mózgami innych ssaków. Profesor wykazał, że o przewadze naszego mózgu decyduje głównie jego sprawność w przetwarzaniu informacji, mózg ludzki ma bowiem większą liczbę neuronów i szybkość propagacji sygnałów między nimi. Referent zwrócił też uwagę na to, że w przeciwieństwie do pozostałych ssaków ludzki mózg ma dwa ośrodki przetwarzania mowy, a jeden z nich pozwala nam na rozumienie gramatyki i semantyki języka, co ma decydujący wpływ na inteligencję gatunku homo sapiens.

Wykład Profesora Rotha wzbudził żywe reakcje ponad 40 uczestników spotkania. W dyskusji podnoszono m.in. kwestie starzenia się mózgu i związanych z tym chorób. Nie pominięto również problemów natury filozoficznej, mózg a dusza czy świadomość. Problemy te powrócą zapewne na następnym spotkaniu 15 października, które będzie poświęcone genetyce. Gościem będzie tym razem prof. Ewa Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego.

Joomla Templates by Joomla51.com