Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta powołana została do życia w roku 1860 w Berlinie celem upamiętnienia wybitnego przyrodnika i podróżnika, dyplomaty i męża stanu Aleksandra von Humboldta (1789-1859), nazywanego ostatnim uniwersalnym uczonym Europy. Do roku 1923 wspierała ona zagraniczne podróże badawcze niemieckich uczonych. W wyniku wielkiej światowej inflacji i utraty swojego kapitału Fundacja upadła i została w roku 1925 ponownie założona w celu wsparcia pobytu w Niemczech zagranicznych uczonych i doktorantów. Wraz z upadkiem Rzeszy Niemieckiej w roku 1945 także ona praktycznie przestała istnieć.

Z inicjatywy byłych stypendystów rząd Republiki Federalnej Niemiec w dniu 10 grudnia 1953 r. ponownie powołał Fundację do życia (jako tzw. rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts) z siedzibą w Bad Godesberg.

Już w roku następnym Fundacja AvH przyznała pierwszych 75 stypendiów badawczych. Do chwili obecnej liczba stypendystów i laureatów nagród badawczych rozmaitych programów Fundacji przekracza 26.000 z ponad 140 krajów. W tej liczbie jest prawie 1300 Polaków.

Pierwszą polską stypendystką AvH po II wojnie światowej była Pani Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska (stypendium uzyskała w roku 1959). Stypendyści polscy są największą grupą narodowościową Europy.

I tak, pod względem liczby udzielonych stypendiów, wysokości świadczeń dla stypendystów, jak i poziomu merytorycznej opieki, Fundacja AvH od początku swego istnienia zaliczana jest do elitarnych mecenasów nauki. W okresie przed rokiem 1989 kontakt polskiej nauki ze światem zachodnim w dużej mierze zawdzięcza się Fundacji AvH. W rankingu przyznawanych corocznie stypendiów Polska zajmowała w tym okresie w statystykach Fundacji czołowe miejsca.

W ostatnich latach, wskutek poszerzenia palety ofert stypendialnych ze strony Unii Europejskiej a także USA, Kanady i Japonii, odnotowuje się pewien spadek zainteresowania stypendiami Fundacji AvH i możliwością podjęcia pracy naukowej w placówkach niemieckich. Stwarza to potencjalnym kandydatom do stypendium korzystne warunki większego prawdopodobieństwa pozytywnego dla nich rozpatrzenia wniosku o stypendium. Dodatkowym bodźcem do ubiegania się o takie Humboldt-Forschungsstipendium może być jego znaczna wysokość (2.650 Euro miesięcznie dla post-doc i 3.150 Euro dla doświadczonych naukowców). Do tego dochodzi jeszcze szereg dodatkowych świadczeń, zarówno o charakterze powszechnym (kurs języka, zwrot kosztów podróży, tzw. stypendium powrotowe), jak też uzależnionych od indywidualnych uwarunkowań związanych z osobą stypendysty (dodatki rodzinne dla dzieci itd.).

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej prezentacji o SHP, przygotowanej przez Prof. Andrzeja Więckowskiego. Składa się z trzech części.

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com