Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45
  • No feeds found!

Aby uhonorować szczególne zasługi na rzecz Societas Humboldtiana Polonorum, wspieranie i propagowanie celów oraz aktywności Towarzystwa ustanowione zostały następujące wyróżnienia honorowe:

1. Członkostwo honorowe SHP nadawane uchwałą Walnego Zebrania Członków

Zgodnie z § 11 pkt. 3 Statutu SHP, członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Zgodnie z §12 pkt. 3 Statutu, członkowie honorowi są przyjmowani do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego lub grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi Stowarzyszenia niebędący członkami zwyczajnymi są przypisywani do Oddziału Poznańskiego. Zgodnie z §15 pkt. 1 Statutu, członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Może uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Listę wyróżnionych można znaleźć tutaj.czl honorowe

 

 

 

2. Medal „Za zasługi dla SHP" nadawany uchwałą Zarządu Głównego Societas

Zgodnie z §19 pkt. 2 Statutu SHP, uchwałą Zarządu Głównego podejmowaną z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, osoba fizyczna, osoba prawna oraz instytucja może zostać wyróżniona Medalem Societas Humboldtiana Polonorum.

Listę wyróżnionych można znaleźć tutajmedal shp

 

 

3. Statuetka „Laur SHP" nadawana decyzją Prezydium Zarządu Głównego SHP

Listę wyróżnionych można znaleźć tutaj.statuetka shp

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com