Honorowy Prezes SHP

Waldemar Pfeiffer - Honorowy Prezes SHP

Za szczególne zasługi na rzecz Societas Humboldtiana Polonorum Walne Zgromadzenie nadało godność honorowego członka Stowarzyszenia wieloletniemu Prezesowi Zarządu Głównego – Profesorowi Waldemarowi Pfeifferowi.

Profesor Waldemar Pfeiffer urodził się 30 października 1938 roku w Poznaniu. W roku 1966 ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku germanistyka; jest stypendystą szeregu programów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, w ramach których prowadził badania naukowe między innymi na Uniwersytetach w Bonn oraz w Monachium (1978), w Heidelbergu (1984) oraz w Bochum (1988). Waldemar Pfeiffer wykładał na wielu zagranicznych uczelniach, między innymi w Australii, Danii, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Za swoje zasługi został odznaczony Medalem Profesora Ludwika Zabrockiego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (1986), Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta Ordens (1987), Medalem Humboldta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (1998), a także Krzyżem Zasługi ze Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (1999). Waldemar Pfeiffer był członkiem Senatu Założycielskiego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz inicjatorem powstania i dyrektorem naukowym Collegium Polonicum w Słubicach. Profesor W. Pfeiffer był również inicjatorem powstania Societas Humboldtiana Polonorum oraz Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, który ukonstytuował się 1 lipca 1989 r. w Poznaniu. Przez kolejne trzy kadencje sprawował funkcję Prezesa naszego Stowarzyszenia. W roku 1998 odznaczony medalem Societas Humboldtiana Polonorum, a w roku 2009 mianowany jego honorowym członkiem.

Załączniki w formacie PDF do pobrania:

SHP