Poprzednie władze SHP

Zarząd Główny

Prezydium

Tadeusz Krzemiński – Prezes Zarządu Głównego
Adam Łukaszewicz – Wiceprezes
Stanisław Ledakowicz- Wiceprezes
Marian Jaskuła – Sekretarz Generalny
Sławomir Magala – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Krystian Chrzan († 27.06.2021)
Wojciech Dajczak 
Agnieszka Fogel 
Sławomir Steinborn 
Tomasz Kubalica (od 25 X 2021)
 

Prezesi Oddziałów

Adam Borkowski – Oddział Warszawski
Roman Czaja – Oddział Toruński
Henryk Figiel – Oddział Krakowsko-Katowicki
Agnieszka Fogel – Oddział Łódzki
Marek Kosmulski – Oddział Lubelski
Jacek Mąkinia – Oddział Gdański
Mirosław Miller – Oddział Wrocławski
Ewa Stachowska – Oddział Poznański
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Aldona Sopata – Przewodnicząca
Stanisław Krawczyk
Aldona Pobojewska
Bernard Wielgat
Alfred Zmitrowicz

Sąd Koleżeński

 

Adam Borkowski – Przewodniczący
Iwona Janicka
Bogdan Kosmowski
Józef Nicpoń
Roman Pfitzner

Zarząd Główny

Prezydium

Stanisław Ledakowicz –  Prezes Zarządu Głównego
Ryszard Pałka – Wiceprezes
Arkadiusz Wudarski - Wiceprezes
Aleksander Strasburger – Sekretarz Generalny
Zbigniew Miszalski – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Jarosław Wenta
Józef Nicpoń
Andrzej Sękowski
Sławomir Steinborn
 

Prezesi Oddziałów

Franciszek K. Grucza (do VI 2019), Adam Borkowski (od VI 2019) – Oddział Warszawski
Zenon Wiśniewski (do XII 2016) Włodzislaw Duch (od XII 2016 do XII 2018), Roman Czaja (od XII 2018) – Oddział Toruński
Henryk Figiel – Oddział Krakowsko-Katowicki
Wiesława A. Fogel – Oddział Łódzki
Tadeusz Dzido (do II 2018,) Marek Kosmulski (od II 2018) – Oddział Lubelski
Sławomir Steinborn (do XII 2016), Jacek Mąkinia (od XII 2016) – Oddział Gdański
Mirosław Miller – Oddział Wrocławski
Wojciech Dajczak (do XII 2018), Ewa Stachowska (od XII 2018) – Oddział Poznański
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Aldona Sopata – Przewodnicząca
Stanisław Krawczyk
Aldona Pobojewska
Bernard Wielgat
Alfred Zmitrowicz

Sąd Koleżeński

 

Adam Borkowski – Przewodniczący
Jerzy Galica (†19.09.2016)
Iwona Janicka
Roman Pfitzner
Andrzej B. Więckowski

Zarząd Główny

Prezydium

Tomasz Sterzyński – Prezes Zarządu Głównego
Adam Borkowski – Wiceprezes
Andrzej M. Kłonkowski – Wiceprezes
Arkadiusz Wudarski – Sekretarz Generalny
Ewa Stachowska – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Grażyna Antczak
Konrad Kowalski
Zbigniew Miszalski
Andrzej Sękowski 
 

Prezesi Oddziałów

Wojciech Ziętara (do 30 X 2013), Franciszek Grucza (od 30 X 2013) – Oddział Warszawski
Tomasz Justyński – Oddział Toruński
Halina Gabryś – Oddział Krakowsko-Katowicki
Wiesława A. Fogel – Oddział Łódzki
Tadeusz Dzido – Oddział Lubelski
Andrzej M. Kłonkowski – Oddział Gdański
Agnieszka Ulatowska-Jarża – Oddział Wrocławski
Wojciech Dajczak – Oddział Poznański
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Witold Kosiński – Przewodniczący
Edeltrauda Helios-Rybicka
Bogdan Kosmowski
Aldona Sopata
Tadeusz Trziszka

Sąd Koleżeński

 

Andrzej J. Szwarc – Przewodniczący
Janina Czapska
Maria Kłańska
Herbert Szurgacz
Andrzej B. Więckowski

Zarząd Główny

Prezydium

Bogusław Buszewski – Prezes Zarządu Głównego
Danuta Bauman – Wiceprezes
Aleksander Strasburger – Wiceprezes
Marian Jaskuła – Sekretarz Generalny
Tadeusz Krzemiński – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Agnieszka Wiesława Fogel
Józef Nicpoń
Andrzej Sękowski
Alfred Zmitrowicz 
 

Prezesi Oddziałów

Witold Małachowski (do 6 VI 2013), Wojciech Ziętara (od 6 VI 2013) – Oddział Warszawski
Franciszek Rozpłoch (do 15 XII 2010), Tomasz Justyński (od 15 XII 2010) – Oddział Toruński
Halina Gabryś – Oddział Krakowsko-Katowicki
Stanisław Ledakowicz (do 10 XII 2010), Wiesława Agnieszka Fogel (od 10 XII 2010) – Oddział Łódzki
Zbigniew Zagórski (do 23 I 2012), Tadeusz Dzido (od 23 I 2012)– Oddział Lubelski
Andrzej M. Kłonkowski – Oddział Gdański
Krystian Chrzan (do 3 VI 2013), Agnieszka Ulatowska-Jarża (od 3 VI 2013) – Oddział Wrocławski
Tomasz Sterzyński (do 15 XI 2012), Wojciech Dajczak (od 15 XI 2012) – Oddział Poznański
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Witold Kosiński – Przewodniczący
Tadeusz Dzido
Piotr Kazimierski
Aldona Sopata
Ewa Walusiak

Sąd Koleżeński

 

Zbigniew Maciąg – Przewodniczący
Joanna Golonka
Tomasz Justyński
Katarzyna Marciniak
Andrzej J. Szwarc

Zarząd Główny

Prezydium

Bogusław Buszewski – Prezes
Danuta Bauman – Wiceprezes
Aleksander Strasburger – Wiceprezes
Marian Jaskuła – Sekretarz Generalny
Tadeusz Krzemiński – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Wiesława Agnieszka Fogel
Józef Krzyżanowski
Andrzej Sękowski
Alfred Zmitrowicz
 

Prezesi Oddziałów

Andrzej M. Kłonkowski – Oddział Gdański
Czesław Kapusta (do 19 XII 2009), Halina Gabryś (od 19 XII 2009) – Oddział Krakowsko-Katowicki
Zbigniew Zagórski – Oddział Lubelski
Stanisław Ledakowicz – Oddział Łódzki
Tomasz Sterzyński – Oddział Poznański
Franciszek Rozpłoch – Oddział Toruński
Wojciech Ziętara (do 22 IV 2009), Witold Małachowski –(od 22 VI 2009) Oddział Warszawski
Piotr Dudziński (do 3 VII 2009), Krystian Chrzan (od 3VII 2009)– Oddział Wrocławski 
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Stefan Radzikowski – Przewodniczący
Tadeusz Dzido
Witold Kosiński
Waldemar Pfeiffer
Bronisław Żurawski

Sąd Koleżeński

 

Zbigniew Maciąg – Przewodniczący
Tomasz Justyński
Maria Kłańska
Katarzyna Marciniak
Andrzej J. Szwarc

Zarząd Główny

Prezydium

Edeltrauda Helios-Rybicka – Prezes
Adam Borkowski – Wiceprezes
Bogusław Buszewski – Wiceprezes
Marian Jaskuła – Sekretarz Generalny
Tadeusz Krzemiński – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Danuta Bauman
Agnieszka Fogel
Bogdan Kosmowski
Joachim Potrykus
 

Prezesi Oddziałów

Jan Godlewski (do 22 V 2005), Andrzej M. Kłonkowski (od 27 X 2005)– Oddział Gdański
Czesław Kapusta – Oddział Krakowsko-Katowicki
Zbigniew Zagórski – Oddział Lubelski
Stanisław Ledakowicz – Oddział Łódzki
Tomasz Sterzyński – Oddział Poznański
Franciszek Rozpłoch – Oddział Toruński
Wojciech Ziętara – Oddział Warszawski
Piotr Dudziński – Oddział Wrocławski
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Stefan Radzikowski – Przewodniczący
Romuald Kotowski
Krystyna Strzała
Grzegorz Szymański
Bronisław Żurawski

Sąd Koleżeński

 

Zbigniew Maciąg – Przewodniczący
Henryk Figiel
Tomasz Justyński
Konrad Nowacki
Andrzej J. Szwarc

Zarząd Główny

Prezydium

Tadeusz Trziszka – Prezes
Danuta Bauman – Wiceprezes
Bogdan B. Kosmowski – Wiceprezes
Joachim Potrykus – Sekretarz Generalny
Józef Krzyżanowski – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Mirosława Czerny
Marian Jaskuła
Franciszek Rozpłoch
Andrzej Wąsek
 

Prezesi Oddziałów

Jan Godlewski – Oddział Gdański
Edeltrauda Helios-Rybicka – Oddział Krakowsko-Katowicki
Andrzej Kokowski – Oddział Lubelski
Wiesława Agnieszka Fogel – Oddział Łódzki
Danuta Bauman (do 5 XII 2002), Tomasz Sterzyński (od 5 XII2002)– Oddział Poznański
Bogusław Buszewski – Oddział Toruński
Adam Borkowski(do 13 II2003), Mirosława Czerny (od 13 II 2003) – Oddział Warszawski 
Ryszard Grząślewicz – Oddział Wrocławski
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Stanisław Marian Krawczyk – Przewodniczący
Edeltrauda Helios-Rybicka
Witold Kosiński
Aldona Pobojewska
Małgorzata Tafil-Klawe

Sąd Koleżeński

 

Bogusław Janiszewski – Przewodniczący
Bolesław Andrzejewski
Konrad Nowacki
Andrzej J. Szwarc
Bronisław Żurawski

Zarząd Główny

Prezydium

Andrzej Jamiołkowski – Prezes
Bogdan Kosmowski – Wiceprezes
Witold Małachowski – Wiceprezes
Bronisław Żurawski – Sekretarz Generalny
Franciszek Rozpłoch – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Marian Jaskuła
Stefan J. Kowalski
Herbert Szurgacz
Andrzej Wąsek
 

Prezesi Oddziałów

Jan Godlewski – Oddział Gdański
Adam Piestrzyński – Oddział Krakowsko-Katowicki
Andrzej Kokowski – Oddział Lubelski
Wiesława Agnieszka Fogel – Oddział Łódzki
Andrzej B. Więckowski (do 22 XI 1999), Danuta A. Bauman(od 22 XI 1999) – Oddział Poznański 
Bogusław Buszewski – Oddział Toruński
Adam Borkowski – Oddział Warszawski
Ryszard Grząślewicz – Oddział Wrocławski
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Michał Rozwadowski – Przewodniczący
Edeltrauda Helios-Rybicka
Stanisław Marian Krawczyk

Sąd Koleżeński

 

Bogusław Janiszewski – Przewodniczący
Tadeusz Biegański
Ernest Z. Czogała
Witold M. Góralski
Jan Pellar

Zarząd Główny

Prezydium

Waldemar Pfeiffer – Prezes
Andrzej Jamiołkowski – Wiceprezes
Witold Małachowski – Wiceprezes
Andrzej J. Szwarc – Sekretarz Generalny
Wojciech Cichy – Skarbnik (do 20 XII 1997)

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Jerzy Dembczyński
Stefan J. Kowalski
Jan Pellar
Michał Rozwadowski
 

Prezesi Oddziałów

Józef Heldt – Oddział Gdański
Janusz Król – Oddział Krakowsko-Katowicki
Andrzej Wąsek – Oddział Lubeski
Wiesława Agnieszka Fogel – Oddział Łódźki
Andrzej B. Więckowski – Oddział Poznański
Andrzej Jamiołkowski – Oddział Toruński
Adam Borkowski – Oddział Warszawski
Herbert Szurgacz – Oddział Wrocławski
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Piotr Ilnicki – Przewodniczący
Marian Jaskuła
Stanisław Krawczyk
Franciszek Rozpłoch
Bronisław Żurawski

Sąd Koleżeński

 

Konrad Nowacki – Przewodniczący
Roman Bogacz
Ernest Czogała
Bogusław Janiszewski
Krystyna Strzała

Zarząd Główny

Prezydium

Waldemar Pfeiffer – Prezes
Jan Pellar – Wiceprezes
Witold Małachowski – Wiceprezes
Andrzej J. Szwarc – Sekretarz Generalny
Wojciech Cichy – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Jerzy Dembczyński
Stefan Kaszyński (do 25 III 1995)
Michał Rozwadowski
Janusz Rybak
 

Prezesi Oddziałów

Józef Heldt – Oddział Gdański
Janusz Orkisz – Oddział Krakowsko-Katowicki
Andrzej Wąsek – Oddział Lubelski
Tomasz Pertyński (do 24 III 1995), Wiesława Agnieszka Fogel (od 24 III 1995) - Oddział Łódzki
Andrzej B. Więckowski – Oddział Poznański
Andrzej Jamiołkowski – Oddział Toruński
Roman Bogacz – Oddział Warszawski
Herbert Szurgacz – Oddział Wrocławski
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Andrzej Kijowski – Przewodniczący
Piotr Ilnicki
Romuald Kotowski
Stefan J. Kowalski
Franciszek Rozpłoch

Sąd Koleżeński

 

Andrzej B. Więckowski – Przewodniczący
Dorota Adamiak
Konrad Nowacki
Henryk Olszewski
Herbert Szurgacz

Zarząd Główny

Prezydium

Waldemar Pfeiffer – Prezes
Adam Borkowski – Wiceprezes
Henryk Olszewski – Wiceprezes
Andrzej J. Szwarc – Sekretarz Generalny
Wojciech Cichy – Skarbnik

Stali Członkowie Zarządu Głównego

Stefan Kaszyński
Jan Pellar
Michał Rozwadowski
ks. Stanisław Wielgus
 

Prezesi Oddziałów

Józef Heldt – Oddział Gdański
Janusz Orkisz – Oddział Krakowsko-Katowicki
Andrzej Wąsek – Oddział Lubelski
Tomasz Pertyński – Oddział Łódzki
Andrzej B. Więckowski – Oddział Poznański
Andrzej Jamiołkowski – Oddział Toruński
Roman Bogacz – Oddział Warszawski
Herbert Szurgacz – Oddział Wrocławski
 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Andrzej Kijowski – Przewodniczący
Andrzej J. Darski
Janusz Hołyst
Franciszek Rozpłoch
Zbigniew Zagórski

Sąd Koleżeński

 

Herbert Szurgacz – Przewodniczący
Grażyna Skąpska
Szymon Godynicki
Mirosław Wyrzykowski
o. Bronisław Zubert