Konferencje

9 – 10 kwietnia 2015 r.

1. Otwarcie Konferencji


Powitanie gości przez prof. dr. Arkadiusza Wudarskiego, Sekretarza Generalnego Societas Humboldtiana Polonorum oraz Prof. Dr. Alexandra Wölla, Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.


2. Panel I „Partnerstwo Odry w nauce i badaniach”

Moderacja: Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast

Prelegenci:
Prof. Dr. Alexander Wöll, Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, Prorektor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Dr.-Ing. Heinrich Theodor Vierhaus, Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus – Senftenber
Prof. dr hab. Adam Jezierski, Prorektor, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Zdzisław Wołk, Prorektor, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Marek Górski, Prorektor, Uniwersytet Szczeciński

3. Panel II „Wspieranie polsko-niemieckiej współpracy naukowej – nowe wyzwania”

Moderacja: prof. dr hab. Tomasz Sterzyński

Prelegenci:
Prof. Dr. Helmut Schwarz, Prezes Fundacji Alexandra von Humboldta
Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Prorektor, Politechnika Poznańska
Dr. Annette Schmidtmann, Niemiecka Wspólnota Badawcza
Witold Gnauck, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Dr. Peter Hiller, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej w Warszawie
Dr hab. Wojciech Sowa, Narodowe Centrum Nauki


4. Panel III „Polsko-niemiecka współpraca uniwersytecka – na rozdrożu misji i codzienności?”

Moderacja: prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Prelegenci:
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Dziekan Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Knut Ipsen, em., Uniwersytet Ruhry w Bochum
Prof. dr hab. Zygmunt Bąk, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer, Rektor, Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu
Dr. Rainer Lange, Zastępca sekretarza Generalnego Niemieckiej Rady ds. Edukacji
Christian Zens, Kanclerz Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą

5. Panel IV „Transgraniczna polityka edukacyjna w służbie społeczeństwa”

Moderacja: Prof. Dr. Arkadiusz Wudarski

Prelegenci:
Tomasz Ciszewicz, Burmistrz Słubic
Dr. Martin Wilke, Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Romuald Gawlik, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

6. Sprawozdanie z konferencji

SHP

Kraków, 11-14.10.2012

SHP

W dniach od 25 do 28 sierpnia 2011 roku odbyło się w Gdańsku seminarium naukowe „ Jak nauka szpieguje a technologia imituje naturę". W programie wydarzenia znalazło się między innymi wystąpienie Profesora dr Bogusława Boguszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Profesora dr Adama Sokołowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Referaty wygłosili również goście z zagranicy, między innymi Prof. Dr. Lorenz Kienle z Uniwersytetu w Kiel czy Prof. Dr. Holger Stark z Uniwersytetu Wolfgana Goethego we Frankfurcie nad Menem. Plan wydarzenia można pobrać tutaj. W seminarium wzięło udział ponad 150 gości. Listę obecnych można pobrać tutaj

SHP

W dniach od 12 do 14 października 2008 roku w Toruniu odbyło się Seminarium „III Forum nt. Etyki i nauki na rzecz środowiska." Wygłoszono wiele referatów, z których duża część zaprezentowana została przez gości z zagranicy. Tematyka prezentacji była różnorodna i dotyczyła między innymi religii czy nauki. Otwartych zostało również kilka paneli dyskusyjnych na wspomniane wyżej tematy. W programie Seminarium znalazło się także między innymi zwiedzanie najważniejszych zabytków toruńskich czy koncerty muzyki poważnej.

Katowice, 24-26.04.2008

W dniach od 24 do 26 maja 2007 roku w Gdańsku odbyło się seminarium naukowe „Nanotechnologia: rozwój i wpływ na społeczeństwo". W programie wydarzenia znalazło się między innymi wystąpienie Prof. Dr. Ulricha Gösele z Instytutu Maxa Planca w Halle czy Prof. Dr. Günthera Heiza Frischata z Politechniki w Clausthal. Referaty wygłosili również goście z rodzimych uniwersytetów w Gdańsku, między innymi Prof. Dr. Andrzej Zieliński z Politechniki czy Prof. Dr. Małgorzata Sznitowska z Uniwersytetu Medycznego. Plan wydarzenia można pobrać tutaj. Seminarium zaszczycili swoją obecnością liczni goście zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Listę obecnych można pobrać tutaj

SHP

W dniach od 26 do 28 maja 2005 roku w Słokach odbyło się Seminarium „Nowe technologie i etyka w medycynie". Podczas Seminarium referaty wygłosili między innymi Profesor Dr. Dieter Sturma z Uniwerystetu Dulsburg-Essen w Essen oraz Profesor Dr. Robert Jütte z Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha W Stuttgarcie. W programie znalazło się również wiele referatów wygłoszonych przez Profesorów z Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją obecnością zaszczycił również Dr Stefan Kern z niemieckiej Ambasady w Warszawie. Cały program wydarzenia znajduje się do pobrania tutaj.W dniach od 26 do 28 maja 2005 roku w Słokach odbyło się Seminarium „Nowe technologie i etyka w medycynie". Podczas Seminarium referaty wygłosili między innymi Profesor Dr. Dieter Sturma z Uniwerystetu Dulsburg-Essen w Essen oraz Profesor Dr. Robert Jütte z Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha W Stuttgarcie. W programie znalazło się również wiele referatów wygłoszonych przez Profesorów z Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją obecnością zaszczycił również Dr Stefan Kern z niemieckiej Ambasady w Warszawie.

SHP

W dniach od 7 do 10 maja 2009 roku w Lublinie odbyła się Konferencja „Humanizm w nauce i kulturze europejskiej". W Konferencji wzięło udział ponad 130 osób, w tym niemal 40 gości z zagranicy. Fundacja im. Aleksandra von Humboldta reprezentowana była przez dr Giselę Janetzke oraz dr Heinricha Pfeiffera. W trakcie Konferencji, godnością Honorowego Prezesa SHP obdarzony został kol. Waldemar Pfeiffer. Wygłoszonych zostało ponad 25 referatów, między innymi przez Księdza prof. Józefa Życińskiego. Przeprowadzone zostały również dwa panele dyskusyjne.

SHP

W dniach od 9 do 12 marca 2006 roku odbyła się w Toruniu Konferencja „Nauka i edukacja w Europie. Nowe możliwości i bariery". W Konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele Stowarzyszeń Societas z Łotwy, Estonii, Białorusi czy Ukrainy. Podczas Konferencji wygłoszonych zostało ponad 10 referatów, których tematem były nowe systemy edukacyjne czy współpraca nauki z przemysłem. Ponadto, przeprowadzone zostały dwa panele dyskusyjne.

SHP

Frankfurt nad Odrą/Słubice, 26-28.10.2004

Warszawa, 22-23.11.2002

Jabłonna, 2000

W dniach od 23 do 25 maja 1997 roku odbyła się w Krakowie Konferencja „Zmiana systemu i nauka polska w kontekście europejskim". W Konferencji wzięli udział między innymi Prezydent Krakowa dr. Józef Lasota czy Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Profesor dr Krystyna Dyrek. Podczas ceremonii otwarcia wręczony został Krzyż Oficerski Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi Prezydentowi Fundacji im. Aleksandra von Humboldta Profesorowi dr Reimarowi Lüstowi. W trakcie trwania Konferencji wygłoszonych zostało ponadto wiele referatów, które dotyczyły między innymi nauki i ekonomii w dobie zmian w Polsce. Goście mieli ponadto możliwość zwiedzenia zabytków Krakowa. Szczegółowy plan Konferencji można znaleźć tutaj

SHP

W dniach od 21 do 22 października 1994 roku odbyła się w Toruniu Konferencja „Rola towarzystw naukowych w rozwoju nauki polskiej w kontekście europejskim". Goście przywitani zostali przez Kol. Waldemara Pfeiffera. Treść mowy powitalnej zobaczyć można tutaj (załącznik). Referaty wygłoszone zostały przez Kol. Waldemara Pfeiffera, Kol. Kazimierza Przybysza, Jana Krzysztofa Frąckowiaka, Piotra Hübnera oraz Jana Kozłowskiego. Przeprowadzony został ponadto szereg dyskusji. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie ponad 40 gości. Ich pełną listę można zobaczyć tutaj

SHP