Kontakt

SHP Adres do korespondencji:

Adres do korespondencji:

Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Numer rachunku: 22 1020 2892 0000 5702 0171 7198

biuro@humboldt.org.pl

SHP Dane do faktur:

Dane do faktur:

Societas Humboldtiana Polonorum
ul. Św. Marcin 90
61-809 Poznań

NIP: 778-129-03-37

 

Sekretarz Generalny: sg@humboldt.org.pl (członkostwo, sprawy bieżące)
Skarbnik: skarbnik@humboldt.org.pl (faktury, rozliczenia, składki członkowskie)
Oddział Gdański: gdansk@humboldt.org.pl
Oddział Krakowsko-Katowicki: krakow@humboldt.org.pl
Oddział Łódzki: lodz@humboldt.org.pl
Oddział Lubelski: lublin@humboldt.org.pl
Oddział Poznański: poznan@humboldt.org.pl
Oddział Toruński: torun@humboldt.org.pl
Oddział Warszawski: warszawa@humboldt.org.pl
Oddział Wrocławski: wroclaw@humboldt.org.pl