Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Societas Humboldtiana Polonorum – Towarzystwo Naukowe, zwanego dalej SHP.

Prawo autorskie

  1. Treść strony internetowej SHP chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu SHP może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony SHP w ramach przeznaczenia określonego przez SHP. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu oraz publikacji linku do www.humboldt.org.pl w innych serwisach należy się kontaktować z SHP pod adresem biuro@humboldt.org.pl.
  2. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
  3. Prawo do logo SHP oraz tekstów jest zastrzeżone.

Zasady korzystania z serwisu

  1. SHP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
  2. Przesyłając materiał do serwisu, SHP nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

Odpowiedzialność

  1. Informacje zawarte w serwisie internetowym SHP zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak SHP nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie SHP mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.
  2. Serwis internetowy SHP posiada linki do stron osób trzecich. SHP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach.
  3. SHP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.humboldt.org.pl ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.