Oddziały

Zarząd Oddziału (kadencja od 15.02.2024)

Jacek Mąkinia – Prezes
Alfred Zmitrowicz - Sekretarz
Arkadiusz Wowerka - Skarbnik
Jerzy Iwicki - Członek
Czesław Wójcikowski – Członek

Zarząd Oddziału (kadencja od 21.10.2022)

Henryk Figiel – Prezes (figiel@agh.edu.pl)
Bartosz Mindur – Zastępca Prezesa
Marian Jaskuła – Sekretarz
Zbigniew Miszalski – Członek
Roman Pfitzner – Członek
Zbigniew Sawłowicz – Członek
Tomasz Kubalica – Delegat ZO na teren Śląska

Zarząd Oddziału

Marek Kosmulski – Prezes (m.kosmulski@pollub.pl)
Bronisław Jaworski – Zastępca Prezesa
Kazimierz Trębacz – Sekretarz
Tadeusz Dzido – Członek
Eugeniusz Grela – Członek
Andrzej Sękowski – Członek

Zarząd Oddziału (kadencja od 13.01.2021)

Wiesława Agnieszka Fogel – Prezes (wafogel@cbm.pan.pl)
Stanisław Goldstein – Sekretarz 

Zarząd Oddziału (kadencja od 30.05.2022)

Janusz Taborek – Prezes
Arkadiusz Ptak – Sekretarz
Janusz Mielniczuk – Skarbnik

Komisja Rewizyjna Oddziału

Szymon Godynicki – Przewodniczący
Andrzej Więckowski – Członek
Edward Pospiech – Członek
 

Zarząd Oddziału

Roman Czaja – Prezes
Włodzisław Duch – Zastępca Prezesa
Ewa Walusia-Bednarek – Sekretarz
Stanisław Koter – Skarbnik
Katarzyna Norkowska – Członek

Zarząd Oddziału (kadencja od 13.10.2022)

Adam Borkowski – Prezes
Romuald Kotowski – Zastępca Prezesa 
Janusz Sikorski – Sekretarz

Zarząd Oddziału (kadencja od 10.12.2023)

Ewa Matkowska – Prezes
Dagmara Gruszecka – Członek
Mirosław Miller – Członek